สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ประกาศ ... 21

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
ประกาศ ... 0 5 0 0 0 1 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
TTS313-2014.pdf 391

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู