สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ประกาศ ... 74

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
ประกาศ ... 3 2 3 5 2 8 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
TTS313-2014.pdf 652

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู