สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ... 43

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ... 4 0 3 0 1 5 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา _ กึ่งศตวรรษชุมชนตะเครียะ ทะเลเปลี่ยนไป ชุมชนเปลี่ยนแปลง (๕) _ จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย - South - Manager Online.pdf 14

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 8

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู