สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ปูชนียบุคคลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ... 33

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
ปูชนียบุคคลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ... 1 1 1 0 1 1 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ปูชนียบุคคลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (๔) _ “เปรม ชูเกลี้ยง” ผู้ชุบชีวิตชาวนาข้าวทุ่งระโนด _ จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย - Manager Online.pdf 15

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 8

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู