สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ... 36

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ... 6 2 0 0 0 3 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (๑) _ “บ้านฉานไม่เหลือไหร แหม็ดทั้งไผทั้งโหนด” _ จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย - South - Manager Online.pdf 18

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 8

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู