สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ... 50

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ... 4 4 1 2 4 0 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา _ กึ่งศตวรรษของ “ทุ่งตะเครียะ” ทะเลเปลี่ยนไป คนเปลี่ยนแปลง (๑) _ จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย - South - Manager Online.pdf 19

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 9

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู