สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ความเชื่อแปลกๆ ... 1250

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
ความเชื่อแปลกๆ ... 91 51 44 66 67 19 4

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
20120525_dcmradga.17.mp3 268

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู