สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ทิศทางผังเมืองไทยในทศวรรษหน้า 31

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
ทิศทางผังเมืองไทยในทศวรรษหน้า 1 1 8 1 0 1 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ทิศทางผังเมืองไทยในทศวรรษหน้า.pdf 561

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู