สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
กฎกระทรวงฉบับที่ ... 438

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
กฎกระทรวงฉบับที่ ... 68 8 12 29 6 8 10

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
กฎกระทรวงฉบับที่ 2.docx 211

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู