สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
กฎกระทรวงฉบับที่ ... 190

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
กฎกระทรวงฉบับที่ ... 32 20 7 12 10 16 16

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
กฎกระทรวงฉบับที่ 2.docx 113

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู