กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13564
ชื่อเรื่อง: โครงการบ่มเพาะยุวทูตต้นกล้าจิตสาธารณะ อบต.พะตง ร่วมมือสืบสานงานสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนันต์, วรรณสมาน
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13564
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
โครงการบ่มเพาะยุวทูตต้นกล้าจิตสาธารณะ อบต.พะตง.docx604.45 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น