กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13563
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในบ้านบาโรย ป่าผาดำ ของทรัพยากรชีวภาพของพืชโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนเครือข่ายต้นกล้ารักษาคลองอู่ตะเภา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มาลินี, กาญจนวงษ์
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13563
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในบ้านบาโรย ป่าผาดำ.docx405.55 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น