กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13511
ชื่อเรื่อง: การสร้างเสริมสมดุลชีวิตของคนไทยในภาคใต้ : วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Promoting Harmony in Life for Southern Thai People : Adolescent and Adult
รายงานฉบับสมบูรณ์การสร้างเสริมสมดุลชีวิตของคนไทยในภาคใต้ : วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
ปิยะนุช จิตตนูนท์
อุมาพร ปุญญโสพรรณ
Faculty of Nursing
คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา ไทย (ภาคใต้);คุณภาพชีวิต;วัยรุ่น สุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13511
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:641 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
447778.pdf1.99 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น