กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13452
ชื่อเรื่อง: Optosensor Based on Moleculary Imprinted Polymer Coated Quantum Dots Composited with Polypyrrole for Ampicillin Detection
ชื่อเรื่องอื่นๆ: เซนเซอร์ทางแสงโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลเคลือบควอนตัมดอทร่วมกับพอลิไพโรลสำหรับการตรวจวัดแอมพิซิลลิน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Opas Bunkoed
Phannika Raksawong
Faculty of Science (Chemistry)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
คำสำคัญ: Fluorescence spectroscopy;Ampicillin;Quantum chemistry
วันที่เผยแพร่: 2019
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Chemistry)--Prince of Songkla University, 2019
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13452
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:324 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
438113.pdf7.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons