กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13344
ชื่อเรื่อง: การเตรียมและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์เมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงสำหรับการกรองน้ำผลไม้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation and characterization of polymeric hollow fiber membrane for fruit juice filtration
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ ตันรัตนกุล
ศิโรรัตน์ ตั้งสถิตพร
Faculty of Science (Materials Science and Technology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
คำสำคัญ: เครื่องกรองและการกรอง;อัตราฟิลเตรชัน;น้ำผลไม้
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13344
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
284490.pdf5.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons