สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การเตรียมและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์เมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงสำหรับการกรองน้ำผลไม้ 76

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024
การเตรียมและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์เมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงสำหรับการกรองน้ำผลไม้ 6 1 2 4 1 2 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
284490.pdf 366

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 4
ประเทศไทย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Bangkok 1