สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ... 170

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
การพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ... 5 4 11 7 8 15 9

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
437937.pdf 3774

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 14
จีน 2
ประเทศไทย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Ashburn 1
Songkhla 1