กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13065
ชื่อเรื่อง: Efficiency of Plant Oils to Control Lesser Grain Borer [Rhyzopertha dominica (Fabricius)] and Maize Weevil (Sitophilus zeamais Motschulsky) in Rough Rice
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ประสิทธิภาพของน้ำมันจากพืชต่อการควบคุมมอดข้าวเปลือก [Rhyzopertha dominica (Fabricius)] และด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในข้าวเปลือก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Aran Ngampongsai
Kanok-on Wuttiwong
Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
คำสำคัญ: Rice Diseases and pests Control
วันที่เผยแพร่: 2018
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Tropical Agricultural Resource Management)--Prince of Songkla University, 2018
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13065
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:550 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
432171.pdf2.74 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น