กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12904
ชื่อเรื่อง: The Effect of asthma educational program on self-efficacy in Skill management of Asthma in Pekanbaru, Indonesia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Ploenpit Thaniwattananon
Siti Rahmalia Hairani Damanik
Faculty of Nursing
คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: Asthma;Asthma Treatment
วันที่เผยแพร่: 2009
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2009
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12904
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:641 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
313816.pdf7.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น