กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12893
ชื่อเรื่อง: การเตรียมและสมบัติของโครงสร้างเลี้ยงเซลล์ที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพเตรียมจากพอลิแลคติคแอซิด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation and properties of biocompatible scaffolds consisted of poly(lactic acid)/chitosan/sawdust
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ ตันรัตนกุล
วรศักดิ์ เพชรวโรทัย
Faculty of Science (Materials Science and Technology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
คำสำคัญ: การเพาะเลี้ยงเซลล์;โฟม การผลิต;ไคโตซาน;ขี้เลื่อย
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12893
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
426218-abstract.pdf425.68 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น