สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ผลการเติมกลีเซอรีนดิบในอาหารข้น ... 72

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
ผลการเติมกลีเซอรีนดิบในอาหารข้น ... 1 2 5 2 1 2 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
426626.pdf 667

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู