กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12396
ชื่อเรื่อง: Optosensor based on multiwall carbon nanotubes and quantum dots incorporated into a molecularly imprinted polymer for ciprofloxacin detection
ชื่อเรื่องอื่นๆ: เซนเซอร์ทางแสงโดยใช้ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นร่วมกับควอนตัมดอทและพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสำหรับตรวจวัดซิโปรฟลอกซาซิน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Opas Bunkoed
Naphat Yuphintharakun
Faculty of Science (Chemistry)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
คำสำคัญ: Fluorescent polymers;Ciprofloxacin Analysis
วันที่เผยแพร่: 2018
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Chemistry)--Prince of Songkla University, 2018
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12396
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:324 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
426741.pdf11.67 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น