กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12118
ชื่อเรื่อง: The Correlation of Periapical Radiograph, Cone Beam CT, Micro-CT and Histologic Analysis to Evaluate Bone Quality for Dental Implant Placement
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ความสัมพันธ์ของภาพรังสีรอบปลายราก โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี่ ไมโครคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี่และการวิเคราะห์ทางมิญชวิทยา เพื่อการศึกษาคุณภาพกระดูกสำหรับการใส่รากฟันเทียม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Srisurang Suttapreyasri
Pradipat Suapear
Faculty of Dentistry (Surgery)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คำสำคัญ: Endodontics;Teeth Roots
วันที่เผยแพร่: 2016
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery))--Prince of Songkla University, 2016
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12118
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:680 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
417952.pdf2.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น