กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12009
ชื่อเรื่อง: Taxonomy of Freshwater Bdelloid Rotifers in the Genus Rotaria (Rotifera, Bdelloidea, Philodinidae) in Thailand
ชื่อเรื่องอื่นๆ: อนุกรมวิธานของเดลลอยด์โรติเฟอร์น้ำจืดสกุล Rotaria (Rotifera, Bdelloidea, Philodinidae)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pornsilp Pholpunthin
Rapeepan Jaturapruek
Faculty of Science (Biology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คำสำคัญ: Bdelloidea Thailand;Rotifera Thailand
วันที่เผยแพร่: 2016
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., (Zoology))--Prince of Songkla University, 2016
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12009
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:330 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
416989.pdf4.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น