กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11868
ชื่อเรื่อง: The Polycaprolactone-Calcium Phosphate scaffoids fabricated by Melt Stretching and Multilayer Deposition technique for bone tissue engineering
ชื่อเรื่องอื่นๆ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงร่างชนิดโพลีคาร์โปรแลคโตน-แคลเซี่ยมฟอสเฟตที่ผลิตด้วยเทคนิค เมลท์สเตรทชิงและมัลติเลย์เตพโพชิชัน เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
โครงร่างชนิดโพลีคาร์โปรแลคโตน-แคลเซี่ยมฟอสเฟตที่ผลิตด้วยเทคนิค เมลท์สเตรทชิงและมัลติเลย์เตพโพชิชัน เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Nattawut Theuaksuban
Faculty of Dentistry (Surgery)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คำสำคัญ: Tissue engineering;Calcium phosphate;PSU Publication
วันที่เผยแพร่: 2015
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11868
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:680 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
424489.pdf40.92 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น