สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
Effect ... 36

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

กันยายน 2022 ตุลาคม 2022 พฤศจิกายน 2022 ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023
Effect ... 3 3 0 2 0 1 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
420136.pdf 67

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู