กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11677
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งเคอคูมินในรูปแบบก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development and evaluation of curcumin raft-forming systems for peptic ulcer treatment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology)
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คำสำคัญ: กระเพาะอาหาร โรค;ขมิ้นชัน;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11677
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:580 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
412529-abs.pdf119.87 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น