กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11664
ชื่อเรื่อง: Degradation Profiling of Chemical Constituents in Andrographis Herb
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ระเบียบการสลายตัวขององค์ประกอบทางเคมีในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Anuchit Plubrukarn
Abdulaziz Wadeng
Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology)
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คำสำคัญ: Herbs Therapeutic use;Materia medica, Vegetable
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Pharm., Pharmaceutical Sciences)--Prince of Songkla University, 2017
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11664
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:580 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
419723.pdf8.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น