สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บและรูปแบบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ที่เกิดจากการสัมผัสบนระเบิดแสวงเครื่อง 20

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

กันยายน 2022 ตุลาคม 2022 พฤศจิกายน 2022 ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023
การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บและรูปแบบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ที่เกิดจากการสัมผัสบนระเบิดแสวงเครื่อง 0 1 1 0 0 1 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
417029.pdf 576

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู