สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การผลิตกรดและการเจริญเติบโตของไบฟิโดแบคทีเรียในช่องปากในห้องปฏิบัติการ 67

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
การผลิตกรดและการเจริญเติบโตของไบฟิโดแบคทีเรียในช่องปากในห้องปฏิบัติการ 2 5 0 1 3 4 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
418631.pdf 923

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 7

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู