สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
โครงการวิจัยเรื่องศึกษายีน ... 46

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
โครงการวิจัยเรื่องศึกษายีน ... 1 1 5 4 1 3 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
393948-abstract.pdf 114

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู