กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11349
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์พิเศษของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมใจ ทองเนื้องาม
ธรรมรัตน์ แซ่ตัน
Faculty of Technology and Environment
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) การประเมิน;มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ การประเมิน;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11349
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:978 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
383992.pdf10.36 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น