สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์พิเศษของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ... 88

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์พิเศษของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ... 1 5 1 5 3 3 4

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
383992.pdf 272

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู