กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11295
ชื่อเรื่อง: เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในทารกแรกเกิดจากโรงเรียนแพทย์ในภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Culture-proven neonatal bacterial meningitis at a University hospital in southern Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sirithip Kitivisuit
Faculty of Medicine (Pediatrics)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: Meningitis in children
วันที่เผยแพร่: 2016
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11295
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:361 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
417427-abstract.pdf589.95 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น