กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11283
ชื่อเรื่อง: แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Guldeline for Operation Development of Government Agencles on Thai Mustim Youth Problems in Three Southern Border Province of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
สถาบันสันติศึกษา
Institute for Peace Studies
คำสำคัญ: สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;เยาวชน ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11283
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:9506 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
413333.pdf1.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น