สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก ... 155

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024
การควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก ... 3 13 3 11 7 9 11

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
416880.pdf 3136

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 9

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู