สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ผลของความแปรผันหลากหลายเมธิลินเตตระไฮโดรโฟเลทรีดักเทส ... 90

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
ผลของความแปรผันหลากหลายเมธิลินเตตระไฮโดรโฟเลทรีดักเทส ... 3 5 7 1 4 6 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
390715.pdf 1168

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู