กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11041
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาความสามารถในการยืดตัวและความเหนียวของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพลาสติไซด์พอลิแลกไทด์และพอลิบิวทิลีนอะดิเพตโคเทเรฟแทเลต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Flexibility and Toughness of Plasticized Polylactide and Poly(butylenes adipate-co-terephthalate) Biodegradable Blend Films
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรศักดิ์ เพชรวโรทัย
วราภรณ์ ตันรัตนกุล
Faculty of Science (Materials Science and Technology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11041
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
412053.pdf5.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น