กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10959
ชื่อเรื่อง: Oil production from oleaginous yeast using raw glycerol from biodiesel plant and its potential use for biodiesel production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Benjamas Cheirsilp
Thanwadee Tachapattaweawrakul Suksaroge
Chanika Saenge
Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: Carotenoids;Yeast;Biomass;Biodiesel fuels
วันที่เผยแพร่: 2012
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10959
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:853 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
381333-abstract.pdf643.79 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น