กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10855
ชื่อเรื่อง: การประมาณตัวแปรไดอิเล็กทริกสำหรับเซลล์เดี่ยวพืชด้วยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรติก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Estimations of Dielectric parameters for single plant Cells using Dielectrophoretic method
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิกุล วณิชาภิชาติ
สรวุฒิ บุญถวิล
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: ไดอิเล็กโทรฟอเรซีล;ไดอิเล็กทริก;แพลงค์ตอนพืชทะเล;กล้วยไม้;โปรโตพลาสต์
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10855
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
160176.pdf6.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น