กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10813
ชื่อเรื่อง: Study on stability of asphaltenes in Thai crude oil
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ศึกษาเสถียรภาพของแอสฟัลทีนในน้ำมันดิบในประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Nattawan Pitipuech
Ekapop Tongton
Faculty of Engineering Chemical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คำสำคัญ: Asphalt Thailand;Petroleum Thailand
วันที่เผยแพร่: 2015
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Master of Engineering (Chemical Engineering), 2015
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10813
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:230 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
409417.pdf2.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น