กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10506
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin ร่วมกับน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เมล็ดสะเดาช้างควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera : Tephritidae) ในบวบเหลี่ยม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Applications of matarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin with petroleum oils and thiem seed products for controlling bactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera : Tephritidae) in Angled luffa
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรัญ งามผ่องใส
นริศ ท้าวจันทร์
วัชลี โสพิน
Faculty of Natural Resources (Pest Management)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
คำสำคัญ: แมลงวันแตง การควบคุมโดยชีววิทยา;แมลงศัตรูพืช การควบคุมโดยชีววิทยา;สะเดาช้าง เมล็ด;สารสกัดจากพืช;เชื้อรา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10506
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:535 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
406868.pdf1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น