กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10380
ชื่อเรื่อง: Comparative Study of Different Dilutional and Centrifugation Protocols for a Lower Density Gradient Separation Media in Isolation of Osteoprogenitors from Human Bone Marrow Aspirate
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thongchai Nuntanaranont
Ye Naung
Faculty of Dentistry (Surgery)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คำสำคัญ: Osteoporosis Molecular aspects;Osteoporosis Genetic aspects;Bones Cytology;Bone marrow
วันที่เผยแพร่: 2012
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Oral and Maxillofacial Surgery)--Prince of Songkla University, 2012
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10380
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:680 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
356197.pdf6.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น