กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10352
ชื่อเรื่อง: Stress and Coping of Patients with Myocardial Infarction in Bangladesh
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Tippamas Chinnawong
Md. Ali Asgar
Faculty of Nursing (Medical Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
คำสำคัญ: Myocardial infarction Psychological aspects;Myocardial infarction Patients Attitudes;Myocardial infarction Patients Education;Stress (Psychology)
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10352
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
345389.pdf623.46 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น