กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10309
ชื่อเรื่อง: Tsunami Preparedness of People Living in Affected and Non-Affected Areas: A Comparative Study in Coastal Area in Aceh, Indonesia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Urai Hatthakit
Rachmalia
Faculty of Nursing (Medical Nursing)
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
คำสำคัญ: Emergency management Indonesia;Tsunamis Social aspects Indonesia;Tsunamis Indonesia;Preparedness;Natural disasters Planning
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10309
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
345225.pdf758.91 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น