กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9896
ชื่อเรื่อง: Cytotoxicity os transthyretin amyloid to peripheral tissue and use of the peripheral tissue for cell based screening of the amyloid inhibitors
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Porntip Prapunpoj
Faculty of Science (Biochemistry)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
คำสำคัญ: Amyloids;Amyloid beta-protein;Amyloidosis
วันที่เผยแพร่: 2009
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9896
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:328 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
360301.pdf73.22 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons