กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9826
ชื่อเรื่อง: Effect of periosteal distraction by a modified hyrax device with and without platelet rich fibrin on bone formation in rabbit's model
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Prisana Pripatnanont
Fisal Omar Abdullah Balabid
Faculty of Dentistry (Surgery)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คำสำคัญ: Alveolar process Growth;Bone regeneration;Fibrin Therapeutic use
วันที่เผยแพร่: 2014
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery))--Prince of Songkla University, 2014
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9826
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:680 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
391245.pdf5.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons