สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
Production ... 41

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
Production ... 2 6 0 1 2 2 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
392776.pdf 125

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู