สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
Production ... 100

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
Production ... 6 3 2 3 1 9 6

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
392776.pdf 192

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู