กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9611
ชื่อเรื่อง: Effects of 3D 2% weight/volume chitosan scaffold on new bone formation in rabbit calvarial defec
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thonchai Nuntanaranont
Bounthone Bounmanatham
Faculty of Dentistry (Surgery)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คำสำคัญ: Bones Growth
วันที่เผยแพร่: 2013
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., (Oral and Maxillofacial Surgery))--Prince of Songkla University, 2013
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9611
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:680 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
382048.pdf3.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons