กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9125
ชื่อเรื่อง: ปริมาณนอร์มในทรายเก็บจากคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: NORM content in sand collected from klong Takua Pa, Phang Nga Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
ฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์
Faculty of Science (Physics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: ทราย พังงา;ทราย การวิเคราะห์สเปกตรัม
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์), 2556
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9125
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
375341.pdf11.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons