สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
Prevalence ... 103

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024
Prevalence ... 6 3 1 2 0 5 5

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
Cover.pdf 30
Abstracts.pdf 29
Appendix.pdf 28
Vitae.pdf 24
References.pdf 23
Chapter1.pdf 23
Chapter4.pdf 23
Chapter2.pdf 23
Acknowledgements.pdf 19
Chapter3.pdf 18

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
รัสเซีย 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู