กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8860
ชื่อเรื่อง: Change in rate of orthodontic tooth movement and interleukin-1 beta level in gingival crevicular fluid in response to mechanical vibratory stimulation from electrical toothbrush
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วในการเคลื่อนฟันและระดับอินเตอร์ลูคิน 1 ชนิดเบต้าในน้ำเหลืองเหงือกระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการใช้แรงสั่นสะเทือนจากแปรงสีฟันไฟฟ้า
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chidchanok Leethanakul
Sumit Suamphan
Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
คำสำคัญ: Orthodontics;Dental assistants;Dentistry;Tooth Movement
วันที่เผยแพร่: 2010
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University Faculty of Dentistry (Oral Health Sciences)
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Oral Health Science)--Prince of Songkla University, 2010
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8860
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:660 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
345954.pdf2.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น